Κρεοπωλείου Pegasus ERP η ολοκληρωμένη λύση αποκλειστικά για το Κλάδο των κρεοπωλείων

Πώληση με τη χρήση barcode scanner . Ταχύτητα και Ευελιξία για άμεση Εξυπηρέτηση Πελατών είτε σε περίπτωση Απόδειξης είτε Τιμολογίου.
Σύνδεση με Οθόνη Πελάτη - Εύκολη και Άμεση σύνδεση με Οθόνη Πελάτη καθώς και με λοιπά Περιφερειακά όπως Συρτάρι POS-Εκτυπωτές.


Δυνατότητα Online Επικοινωνίας με το Ζυγιστικό - Ενημερώστε τα Ζυγιστικά με τις νέες τιμές Πώλησης όπως αυτές έχουν ενημερωθεί από τα παραστατικά Αγορών.
Επικοινωνία με Ταμειακά Συστήματα / Φορολογικούς Μηχανισμούς - Χωρίς περιττές δαπάνες για προμήθεια νέου εξοπλισμού.

Έτοιμες Φόρμες Παραστατικών με αναγραφή ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ / ΣΦΑΓΗΣ

'Ετοιμη Αναφορά ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

'Ετοιμη Βάση ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

Αναγραφή Χώρας Σφαγής/Προέλευσης & Κατηγορίας Κρέατος στα Παραστατικά, Εξαγωγή Ισοζυγίου Κρέατος & Αποστολή στο ΑΡΤΕΜΙΣ

Έκδοση Ειδικής Αναφοράς με Σύνολα Πωλήσεων βάσει Χώρας Προέλευσης - Γλυτώστε τους Πελάτες σας από Υψηλά Πρόστιμα!